Date identificare societate

Denumirea companiei: Rudraksha Style

Adresa Sediului Social: Constanta, Str Dunarii nr 10, Camera 2, Bl. DN1, Ap. 6

Cod unic de inregistrare: 38455999

Nr. Reg. Comertului: J13/3653/2017

IBAN: RO07INGB0000999907379284

Banca: ING Bank

Statut: SRL

Domeniul principal de activitate este:

Cod CAEN: 4791 - Comert su amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.


Obiectul principal de activitate este:

479 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine, standuri, chioscuri si piete.

Societatea poate desfasura, ca obiecte secundare de activitate, urmatoarele activitatii:

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminţe

oleaginoase

0112 Cultivarea orezului

0113 Cultivarea egumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor

0114 Cultivarea trestiei-de-zahăr

01 15 Cultivarea tutunului

01 16 Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0119 Cultivarea altor plante nepermanente

0121 Cultivarea strugurilor

0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale

0123 Cultivarea fructelor citrice

0124 Cultivarea fructelor semintoase si samburoase

0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpsunilor, nuciferilor și altor pomi fructiferi

0126 Cultivarea fructelor oleaginoase

0127 Cultivarea plantelor nnuəd prepararea băuturilor

0128 Cultivarea condimentelor, plantelor raromatice, medicinale si a plantelor de uz farmaceutic

0129 Cultivarea altor plante permanente

0130 Cultivarea plantelor pentru înmultire

0141 Creșterea bovinelor de lapte

0142 Creșterea altor bovine

0143 Creșterea cailor şi a altor cabaline

0144 Creșterea cămilelor si a camelidelor

0145 Creșterca ovinelor si caprinelor

0146 Creșterea porcinelor

0147 Creşterea pasarilor

0149 Creşterea altor animale

0150 Activităţi in ferme mixte Cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

0161 Activități auxiliare pentru producţia vegetală

0162 Activități auxiliare pentru creşterea animalelor

0163 Activităţi dupa recoltare

0164 Pregatirea seminţelor in vederea însămânării

0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului si activități de servicii anexe vánătorii

0210 Silvicultură si alte activităţi forestiere

0220 Exploatarea forestieră

0230 Colectarea plantelor si fructelor flora spontană (exclusiv material lemons)

0240 Activități de servicii əxəue silviculturii

0311 Pescuitul maritim

0312 Pescuitul in ape dulci

0321 Acvacultura maritimă

0322 Acvacultura in ape dulci

INDUSTRIA EXTRACTIVA

0510 Extracţia cărbunelui superior

0520 Extractia cărbunelui inferior

0190 Extractia petrolulu1 brut

0620 Extracţia gazelor naturale

0710 Extractia minereurilor feroase

0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase

0811 Extracţia pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcții, extracţia pietrei calcaroase ghipsului, cretei si ardeziei

0812 Extractia pietrişului si nisipului extracţia argilei si caolinului

0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică si ingrăşaminteclor naturale

0892 Extracţia si aglomerarea turbei

0893 Extractia sarii

0899 Alte activităţi extractive n.c.a.

0910 Activităţi si servicii anexe extracţiei petrolului brut si  gazelor natural

0990 Activităţi de servicii anexe pentru extractia mineralelor

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

1011 Productia si conservarea cărnii

1012 Prelucrarea si conservarca carnii de pasăre

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștclon

1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume

1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a

1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare

1051 Fabricarea produselor lactatc $1 a brânzeturilor

1052 Fabricarea înghetatei

1061 Fabricarea produselor de morărit

1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuiţilor și pișcoturilor fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiseric

1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşș-cuş-ului și a altor produse făainoase similare

1081 Fabricarea zahărului

082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

085 Fabricarea de mâncăruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1 101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1 102 Fabricarea vinurilor din struguri

1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare

1105 Fabricarea berii

1106 Fabricarea malţului

107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale și alte ape îmbuteliate

1200 Fabricarea produselor din tutun

3 10 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1320 Producţia de ţesături

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (exclus îmbrăcăminte și lenjerie de corp

1393 Fabricarea de covoare şi mochete

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase

1395 Fabricarea le textile neţesute și articole din acestea, cu excepţia confecţilor de îmbrăcăminte

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a

141 1 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a

1420 Fabricarea articolelor din blană

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor i articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare s sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

1511 Tăbăcirea finisarea pleilor; prepararea si vopsirea blănurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie

articolelor de haraşament

1520 Fabricarea încălţămintei

1610 Taierea şi rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemr

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplăric, pentru construcţii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută paie și din alte materiale vegctale

impletite

1711 Fabricarea celulozei

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton

722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau cartor

1723 Fabricarea articolelor de papetăric

1724 Fabricarea tapetului

1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1 813 Servicii pregătitoare pentru pretiparire

1814 Legătorie și servicii conexe

1 820 Reproducerea înregistrărilor

1910 Fabricarea produselor de cocserie

1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

201 1 Fabricarea gazelor industriale

2012 Fabricarea coloranţilor și a pigmenţilor

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015 Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoasc

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2020 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor și a produselor de întretinere

2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaleta

2052 Fabricarea cleiurilor

2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2060 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

21 10 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

221 1 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer. reșaparea și refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

231 1 Fabricarea sticlei plate

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2313 Fabricarea articolelor din sticlă

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

2320 Fabricarea de produse refractare

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor si altor produse pentru construcţii din argilă arsă

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343 Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea varului și ipsosului

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţi

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton ciment si ipsos

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2391 Fabricarea de produse abrazive

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a

2410 Producţia de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oţel

2431 Tragere la rece a barelor

2432 Laminare la rece a benzilor înguste

2433 Producţia de profile obtinute la rece

2434 Trefilarea firelor la rece

2441 Producţia metalelor preţioase

2442 Metalurgia aluminiului

2443 Producţia plumbului, zincului și cositorului

2444 Metalurgia cuprului

2445 Producţia altor metale neferoase

245 1 Turnarea fontei

2452 Turnarea oţelului

2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare

2454 Turnarea altor metale neferoase

511 Fabricarea de construcţii metalice și părţi componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal

2521 Producţia de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală

550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilo

2561 Tratarea și acoperirea metalelor

2562 Operaţiuni de mecanică generală

2571 Fabricarea produselor de tăiat

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

2573 Fabricarea uneltelor

2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din ote

2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din meta

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri și arcur

594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate: fabricarea de nituri și șaibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2652 Producţia de ceasuri

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

2670 Fabricarea de instrumente optice și cchipamente fotografice

2680 Fabricarea suporţilor magnetici si optici destinaţi inregistrărilor

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarclor electrice

2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie și control a electricităţii

2720 Fabricarea de acumulatori si bateril

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice si electronice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2811 Fabricarea de motoare și turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe și compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetărie

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv abricarea calculatoarelor si a

echipamentelor periferice)

2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare gencrală n.c.a.

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură si exploatări forestiere

2841 Fabricarea utilajelor si a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a.

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie și construcții

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei și a pielăriei

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de

autovehicule

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3011 Construcţia de nave si structuri plutitoare

3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive și de agrement

3020 Fabricarea materialului rulant

3030 Fabricarea de aeronave și nave spaţiale

3091 Fabricarea de motociclete

3092 Fabricarea de biciclete și de vehicule pentru invalizi

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 Fabricarea de saltele şi somiere

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

3212 Fabricarea bijuterilor și articolelor similare din metale și pictre pretioase

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale $i stomatologice

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturicre n.c.a. (exceptie obiecte de cult si religioase)

3291 Fabricarea măturilor și periilor

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea maşinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

33 15 Repararea și fîntreţinerea navelor și bărcilor

3316 Repararea și întreţinerea aeronavelor și navelor spaţiale

33 17 Repararea și întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.

33 19 Repararea altor echipamente

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industrialc

PRODUCTIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ

ŞI AER CONDIȚIONAT

3511 Producţia de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuţia energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3521 Producţia gazelor

3522 Distribuţia combustibililor gazoși, prin conducte

3523 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte

3530 Furnizarea de abur și aer condiţionat

DISTRIBUŢIA APEl; SALUBRiTATE, GeStiOnarea deŞeurior, ACTiVitĂȚi dE

DECONTAMINARE

3600 Captarea, tratarea SI distribuţia apel

3700 Colectarea Şi epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deşeurilor periculoase

3821 Tratarea eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822 Tratarea eliminarea deşeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea

materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activităţi și servicii de decontaminare

CONSTRUCŢII

41 10 Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și nerezidenţiale

421 1 Lucrări de construcţii a drumurilor și autostrăzilor

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane

4213 Construcţia de poduri şi tuneluri

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

4291 Construcţii hidrotehnice

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte ingineresti n.c.a

431 1 Lucrări de demolare a construcţilor

43 12 Lucrări de pregătire a terenului

43 13 Lucrări de foraj şi sondaj pentru constructii

4321 Lucrări de instalaţii electrice

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereţilor

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

de învelitori, șarpante și terase la construcţii

4391 Lucrări

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a

COMERT CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI

MOTOCICLETELOR

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)

4519 Comerţ cu alte autovehicule

453146114540 4532 semifabricate Comert Comert Comerf Intermedieri cu cu cul ridicata amănuntul motociclete, comertul de de piese cu piese piese SI materii accesorl accesorii accesorii prime pentru aferente; pentru agricole, autovehicule animale autovehicule întreţinerea vii, materii repararea prime textile motocicletelor și Cu

4520 Întreţinerea și repararea autovehiculelor

4612 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos și materiale de construcţii

4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave și avioane

4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie

4616 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte și articole din piele

4617 Intermedieri fin comerţul cu produse alimentare, băuturi și tutun

4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4622 Comerţ cu ridicata al florilor și al plantelor

4623 Comert cu ridicata al animalelor vii

4624 Comert cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate

1631 Comert cu ridicata al fructelor și legumelor

1632 Comert cu ridicata al cărnii și produselor din

carne

4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 Comert cu ridicata al băuturilor

4635 Comert cu ridicata al produselor din tutun

1636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

1637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee şi moluşte

1639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutur

4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile

4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei și încălţămintei

4643 Comert cu ridicata al aparatelor electrice de

de intreţinere

4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse

4645 Comerf cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumcric

ridicata al produselor farmaceutice

4646 Comert

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat

4648 Comert cu ridicata al ceasurilor şi bijuterilor

4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, cchipamentelor periferice și software-ului

4652 Comer cu ridicata de componente și cchipamente clectronice și de telecomunicaţii

4661 Comert cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor

4662 Comert cu ridicata al maşinilor-unelte

4663 Comerf cu ridicata al mașinilor pentru industria minicră și construcţii

4664 Comert cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al maşinilor de cusut şi de tricotat

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comerf. cu ridicata a altor maşıni SI echipamente de birou

4669 Comert cu ridicata al altor maşini $i echipamente

4671 Comert cuI ridicata al combustibililor solizi, lichizi $i gazoși al produselor derivate

4672 Comert cu ridicata al metalelor minereurilor metalice

4673 Comerf cu ridicata al materialului lemons si materialelor c constructie cchipamentelor sanitare

4674 Comert cu ridicata echipamentelor şi furniturilor de f fierărie pentru instalaţii sanitare și de incălzire

4675 Comert cu ridicata al produselor chimice

4676 Comert cu ridicata al altor produse intermediare

4677 Comert cu ridicata al deșeurilor Si resturilor

4711 Comerf cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,

4690 Comert 2 ridicata nespecializat

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

băuturi și tutun

4721 Comert cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, îin magazine specializate

4722 Comer cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, in magazine

4723 Comerţ cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate

specializate

4725 Comert cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate

4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice și software-ului în magazine

specializate

4742 Comert cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii in magazine specializate

4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

4751 Comert cu amănuntul al textilelor, îin magazine specializate

4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în

4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine

magazine specializate

specializate

4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, îin magazine specializate

4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în

magazine specializate

4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

4762 Comertcu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video. in

magazine specializate

4764 Comert cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, in magazine specializate

4771 Comerf cu amănuntu al îmbrăcămintei, în magazine specializate

4772 Comert cu amănuntul al încălţămintei și articolelor din piclc, in magazine specializate

4773 Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

4774 Comert cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedicc, in magazine specializate

4775 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, in magazine specializate

4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor și seminţelor; comert cu amănuntul al animalelor de

companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4777 Comert cu amănuntul al ceasurilor $i bijuteriilor, in magazine specializate

4778 Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (EXCEPTIE OBIECTE DE

CULT, ARME $I MUNITII

4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

4781 Comerţ cu amănuntul produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin

standuri, chioşcuri şi pieţe

4782 Comerf cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încalţămintei efectuat prin standuri, chioșcuri

picte

4789 Comert cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și pieţe al altor produse

4799 Comerţ cu amănuntul efectuat in afara magazinelor standurilor, chioșcurilor și pietelor

TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

493 1 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

4942 Servicii de mutare

4950 Transporturi prin conducte

5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri

5020 Transporturi maritime și costiere de marfă

5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioard

5110 Transporturi aeriene de pasageri

5121 Transporturi aeriene de marfă

5122 Transporturi spaţiale

5210 Depozitări

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulări

5229 Alte activităţi anexe transporturilor

5320 Alte activități postale și de curier

HOTELURI ŞI RESTAURANTE

5510 Hoteluri și alte facilităţi de cazare similare

5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe și perioade de scurtă durată

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere

5590 Alte servicii de cazare

5610 Restaurante

5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

5630 Baruri și alte activităţi de servire a băuturilor

INFORMAŢII ȘI COMUNICAŢII

5811 Activităţi de editare a cărţilor

5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

5813 Activităţi de editare a ziarelor

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 Alte activităţi de editare

$821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829 Activităţi de editare a altor produse software

5911 Activităţi de producţie cinematograficā, video și de programe de telcviziune

5912 Activităţi post-productţie cinematografică, video $i de programe de televiziune

5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914 Proiecţia de filme cinematografice

$920 Activităti de realizare a îinregistrărilor audio și activităţi de editare muzicala

6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

61 10 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6120 Activităţı de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activități de telecomunicaţii prin satelit

6190 Alte activităţi de telecomunicaţii

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţici

6203 Activităţi de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informaţiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activităi conexe

63 12 Activități ale portalurilor web

6391 Activități ale agenţilor de stiri

6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

TRANZACŢIL IMOBILIARE

6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6831 Agenţii imobiliare

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

ACTIVITĂ ȚI PROFESIONALE, ȘTIINŢIFICE ȘI TEHNICE

7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice si al comunicării

7022 Activităti de consultanţă pentru afaceri si management

7111 Activităţi de arhitectură

7112 Activităţi de inginerie și consultanţă tehnică legate de acestea

7120 Activităţi de testări şi analize tehnice

721 1 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte știinţe naturale şi inginerie

7220 Cercetare-dezvoltare în știinţe sociale și umaniste

731 1 Activităţi ale agenţilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activităţi de studiere a pietei şi de sondare a opiniei publice

7410 Activități de design specializat

7420 Activităţi fotografice

7430 Activităţi de traducere scrisă și orală (interpreţi)

7490 Alte activități profesionale, stiinţifice si tehnice n.c.o

ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE $1 ACTIVITĂTi dE SERVICll SuPoRt

7711 Activităţi de închiriere autoturisme si autovehicule ruticre uşoare (EXCEPTIE LEASING)

7712. Activităţi de fnchiriere autovehicule ruticre grele (EXCEPŢIE LEASING)

7721 Activităţi de închiriere cu bunuri recreaţionale și cchipament sportiv (EXCEPŢIE LEASING)

7722 Inchirierea de casete vidco și discuri (CD-uri, DVD-uri)

7729 Activităţi de inchiriere cu alte bunuri personale și gospodăreşti n.c.a. (EXCEPŢIE LEASING)

773 1 Activităţi de inchiriere cu maşini și cchipamente agricole (EXCEPŢIE LEASING)

7732 Activităţi de inchiricre cu maşini $ị echipamente pentru construcţii (EXCEPŢIE LEASING)

7733 Activităţi de îinchiriere cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) -EXCEPŢIE

LEASING

7734 Activități de finchiriere cu cchipamente de transport pe apă (EXCEPTIE LEASING)

735 Activităţi de închiriere cu echipamente de transport acrian (EXCEPŢIE LEASING)

7739 Activităţi de închirierea cu alte maşini, cchipamente și bunuri tangibile n.c.a. (EXCEPTIE

LEASING)

7830 Alte servicii de furnizare a forţei de muncă

791 1 Activităţi ale agenţiilor turistice

7912 Activităţi ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare și asistenţă turistics

81 10 Activităţi de servicii suport combinate

8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8122 Activităţi specializate de curăţenie

8129 Alte activităţi de curăţenie

8130 Activităţi de întreţinere peisagistică

821 1 Activităţi combinate de secretariat

8219. Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activităţi specializate de secretariat

$220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

$230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor $i congreselor

8291 Activităţi ale agenţiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 Activităţi de ambalare

8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

ÎNVĂȚĂMÂNT

8510 Invăjământ preșcolar (GRADINIŢÃ)

8551 Invăţământ în domeniul sportiv și recreaționa

8552 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)

8553 $coli de conducere (pilotaj)

8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

8559 Alte forme de învăţământ n.c.a

SĂNĀTATE ŞI ASISTENȚA SOCIALA

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se

îngriji singure

8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

88 10 Activităţi de asistenţă socială, fară cazare

se ingriji singure

8891 Activităţi de ingrijire 2ilnică pentru copit

8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.

ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE

9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activităi suport pentru interpretarca artistică (spectacole)

9003 Activităţi de creaţie artistica

9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

9101 Activităţi ale bibliotecilor si arhivelor

9103 Gestionarca monumentelor, clãdirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervaţiilor naturale

931 1 Activităţi ale bazelor sportive

93 13 Activităţi ale centrelor de fitness

93 19 Alte activităţi sportive

932 1 Bâlciuri și parcuri de distracţii

)329 Alte activităţi recreative și distractive n.c.a

ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVIcI

9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

95 12 Repararea echipamentelor de comunicaţii

9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casa și grădină

9523 Repararea încălţămintei și a articolelor din piele

9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice

9525 Repararea ceasurilor și a bijuteriilor

9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.

9601 Spălarea și curăţarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană

9602 Coafură și alte activităţi de înfrumusetare

9603 Activităţi de pompe funebre și similare

9604 Activităţi de întreţinere corporală

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.


 

Certificate/Autorizatii/Avize/Licente privind activitatea societatii:

Certificat de Inregistrare seria B nr 3584403/07.11.2017, emitent Ministerul Justitiei/Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta

Adresa sediului fiscal: Constanta, Str Dunarii nr 10, Camera 2, Bl. DN1, Ap. 6

Adresa punctului de lucru: Constanta, Str Dunarii nr 10, Camera 3, Bl. DN1, Ap. 6